Friday, March 10, 2006

Twyllo yn y StafellPoker.com

A'i dyma'r diwedd i'n talyrnau Maes-e? Neu a'i dyma'r con rhyngrwyd diweddaraf? Dwi'n meddwl fod yr ateb yn eithaf amlwg. Ond i chi'r sycars sydd dal yn anabl i gurro'r sbecfeistr yn y Stafellpoker.com yna efallai mai dyma'r ateb i'ch breuddwydion. Rhaglen sy'n eich galluogi i weld ceridau eich gwrthwynebwyr, rhagweld pa gerdyn fydd yn disgyn nesaf ac sy'n rhoi hyfforddiant ar bryd i fetio, pryd i ffoldio a pryd i alw. Wedi meddwl - efallai dyma pam fy mod yn colli ar y pumed stryd mor gyson wrth chwarae drost y wê!

http://www.powerpokerwizard.com/2 Comments:

Blogger Nic Dafis said...

But that's not all - we will even show you how Power Poker Wizard v2.0 can be used to see your opponents cards.

Yr unig pobl sy'n cael eu twyllo yma yw'r rhai sy'n talu am y fath rwtsh.

Dw i'n defnyddio MacPoker Pro, sy'n debyg i Poker Tracker i Windows - i gyd maen nhw'n wneud yw casglu'r gwybodaeth sydd ar gael i bawb yn yr hanesion dyrniaid, ac ei gyflwyno mewn bwrdd ystadegau. Felly, does dim rhaid i mi gofio bod rhyw chwaraewr wedi galw bob dyrnaid cyn y fflop ond erioed wedi codi'r bet - bydd y meddalwedd yn wneud hyn drosta i, ac yn dangos eicon bach pysgotlyd wrth ei enw hefyd.

Dyw'r meddalwedd ddim yn wneud dim byd sy ddim yn *bosibl* i'r chwaraewr wneud, ond mae'n arbed lot o amser. Cyn i mi gael hyn o'n i'n chwysu treial edrych ar hanes bob dyrnaid i weld cardiau oedd wedi'u "mucko" ar y showdown.

Y broblem dw i wedi ffeindio yw bod 'na duedd i dibynnu ar wybodaet o'r MPP yn ormodol, a pheidio talu sylw i beth sy'n digwydd ar y bwrdd. Yn enwedig mewn talwrn lle mae steil yr unigolyn yn newid trwy'r gêm wrt i bobl adael y bwrdd, mae rhaid bod yn fwy hyblyg. Cwpl o weithiau dw i wedi plygu rhyw ddyrnaid ymylol ar ôl i chwaraewr "tynn iawn" codi'r bet, ond i sylweddoli ei fod e wedi dwyn y deillion.

10:40 AM  
Blogger Sbecspeledrx said...

Diolch Nic, Nai lawrlwytho Poker Tracker yfory a cael golwg arno. Ac yna efallai sgwennu erthygl bach i'r blog amdano - achos nid pawb fydd yn darllen y sylwadau mae'n siwr.

3:53 PM  

Post a Comment

<< Hafan