Friday, March 17, 2006

Talwrn Nut Flush

Nid pawb sydd รข cherdyn credyd ac mae yna bobl dwi'n siwr sydd eisiau dysgu chwarae poker ond ddim am golli pres wrth wneud. Felly dyma ateb syml. Yn y gobaith o gynyddu'r nifer o bobl sy'n teimlo'n ddigon hyderus i chwarae yn ein talwrn nos Sul rwyf am fynd ati i drefnu talwrn arian cocsio yn y stafellpoker.

Fel y soniais yn y cyfraniad am Strip Poker mae'n anodd chwarae heb bres achos does dim gwobr i gadw pobl yn onest, felly byddaf yn rhoi'r teclyn yn y llun fel gwobr i bwy bynnag sy'n enill y talwrn.

Os ydych am chwarae yn y talwrn yna gadewch eich manylion isod ac ewch ati i gofrestru efo pokerroom.com. Mae'n debyg mai nos Iau nesaf (y 23ain) fydd y talwrn. Fyddai'n postio'r ddolen ar gyfer y gem ar y noson achos bydd rhaid iddi fod yn "ring game" os ydym am chwarae am bres cocsio.

1 Comments:

Blogger Sbecspeledrx said...

I ateb cwestwin 7ennyn yng nghylch poker Maes-e.

Does dim rhaid defnyddio dy gerdyn o gwbl. Mae pawb yn cael $10,000 rith ddoler beth bynnag. Os nad ydi neb wedi chwarae efo'i rith ddoleri ar hyn o bryd fe gawn ni gyd dwad a $5,000 neu $10,000 at y bwrdd a chwarae am hwna.

3:04 PM  

Post a Comment

<< Hafan