Tuesday, March 14, 2006

Poker ar y sgrin!

Un o'r ffilmiau gorau am Poker yw'r Cincinnati Kid (1965). Ar ddiwedd y ffilm mae Lancey Howard, "The Man" yn torri rholyn banc y sialenswr ifanc, Y Kid a chwareir gan Steve Mc Queen mewn un llaw anferthol.

Uffern o law hefyd - Straight Flush yn erbyn tŷ llond Brenhinessau - mewn gêm o 5 card stud!

Be sy'n braf am y ffilm yw sut mae'n ymgorffori un o'r breuddwdion americanaidd. Y myth fod un dyn yn bencampwr, yn frenin ar ei gamp a bod pawb arall yn mesur eu hunain yn ei erbyn. Yn y ffilm mae'r Kid yn siapio ei fywyd o amgylch un nôd - I chwarae ac i guro'r pencampwr a ddwad yn "The Man".

Mae'r thema yn cael ei amlygu reit ar ddechrau'r ffilm wrth i fachgen sgleinio sgidiau sialensu'r Kid i gem o daflu ceiniogau yn erbyn y wal. Fel pob tro arall maen't wedi chwarae, Mae'r Kid yn enill ac yn troi at y bachgen ifanc gan ddeud "You ain't ready for me, boy". Y cwestiwn yw a ydi'r Kid yn barod i guro Lancey wrth y bwrdd poker?

Mae ychydig o gardiau yn cael ei chwarae'n gynnar yn y ffilm, ac mae'n rhoi cyfle i Lancey traddodi un o'r llinellau orau yn y ffilm. Mae'r boi mae o newydd ei guro yn holi sut ddiawl allai Lancey neud bet mor uchel heb hyd yn oed par yn ei law.

"All you pay is the looking price. Lessons are extra." Meddai Lancey wrth gasglu'r pres o'r bwrdd.

Mae'r Kid yn dda, ac yn cymryd y blaen ar Lancey yn gynnar yn y gem, mae ganddo'r edge ac mae Lancey yn dechrau teimlo ei oed.

Ond yna daw'r llaw dyngedfennol, lle mae Lancey yn erbyn pob tebygolrwydd yn cael Straight Flush. Mae'n chwalu rholyn banc y Kid ac wrth iddo disgyn yn syn i'r stryd mae'n ffeindio ei ffrind ifanc yn llnau sgidiau. Mae'r bachgen yn ei berswadio i daflu ceiniogau yn erbyn y wal unwaith eto a'r tro 'ma ame'n ei gurro. "You ain't ready for me, Cincinnati Kid!"

0 Comments:

Post a Comment

<< Hafan