Monday, March 13, 2006

Mae'r dyn yma yn siark!


Braf oedd cael BooBans yn ymuno gyda'n talwrn wythnosol am y tro cyntaf. Ac er iddo fod yn yfed nath lwyddo i ddod yn ail a'm chwalu i yn rhacs.

Ond Suprise Suprise - Nic a orchfygodd unwaith yn rhagor! Roedd y boi ar dân ac mae'n siwr y bydd rhaid ei wahardd o dalyrnau maes-e.com yn fuan ;-).

Dyma canlyniadau talwrn neithiwr.

Dyma fanylion talwrn yr wythnos nesaf.

1 Comments:

Blogger Nic Dafis said...

Mwahahaha!

5:54 PM  

Post a Comment

<< Hafan