Friday, March 10, 2006

Know when to hold 'em, know when to fold 'em!


Wel mae Mr Rogers yn nabod ei nionod - os cliciwch chi ar y ddolen isod gewch chi wrando ar y gan nath fy ysbrydoli i ddysgu sut oedd chwarae'r gem brydferth! Yn fy myd tragic ma'n ysbrydoliaeth cael hwn yn chwarae ar Windows Media Player tra mod i'n derbyn crasfa yn y StafellPoker.com

Dwi'n cofio gwylio ryw ffilm cowboi o'r enw "The Gambler" pan oni tua 8 oed, ac o'r eiliad yna ymlaen dwi di eisiau bod yn dda ar y gem yma. Dwi dal yn bell iawn o gyraedd y nôd ond mae dyfodiad Poker ar y rhyngrwyd a Cylch Poker maes-e wedi golygu fo prif rhwystr y gorffenol - diffyg gwrthwynebwyr - wedi ei orchfygu. Rwan i ddysgu beth yw'r tebygolrwydd fo rhywun wedi llenwi ei flysh ar y 5ed stryd!

Yr hyfforddiant poker orau sy'n bodoli ar ffyrdd cân!

1 Comments:

Blogger Nic Dafis said...

Ond fel oedd rhywun yn sôn yn Poker Player y mis 'ma, mae'r gân yn llawn cyngor cachu. Sdim ots 'da fi os ydy chwaraewyr eraill yn credu ei bod yn well beidio cyfrif dy arian wrth eistedd wrth y bwrdd, ond mae'n mynd yn erbyn pob awdurdod poker arall yn y byd. Os ti ddim ybn gwybod faint sy 'da ti, sut elli di amseri mynd i mewn â'r cyfan?

Hefyd, mae'r hen Kenny yn meddwl taw gwybod pryd i'w dal a phryd i'w plygu yw'r dewis pwysig - beth am godi'r pot?

Pysgodyn oedd Kenny Rogers. ;-)

10:25 AM  

Post a Comment

<< Hafan