Saturday, March 11, 2006

Gwella eich poker - Gwers 1.


Peidiwch byth byth byth bythoedd chwarae poker wedi meddwi. Ar ôl wythnosau o waith caled yn cynyddu fy rholyn banc yn y stafellpoker.com fe'm rheibwyd neithiwr gan gyfuniad o Southern Comfort a GT Menai!

Nath Gwion fy nghuro mewn dau talwrn heads up, Nid talyrnau heb ffiniau fel dwi wedi arfer eu chwarae ond talyrnau limit. Mae'n anhygoel mor wahanol yw'r gem (a mor ddiwerth yw fy steil ymosodol) pan nad yw'n costio mwy nac un bet i'r gwrthwynebydd weld dy gerdiau. Wedi ystyried neithiwr yng ngolau dydd, dwi wedi dwad i ddeall bo rhaid i chi ddangos y llaw gorau os am enill y pot mewn poker efo limit. Anaml iawn fyddai'n gorfod dangos fy llaw mewn poker heb ffiniau.

1 Comments:

Blogger Rhys Wynne said...

Dylet ti fod wedi mynd yn syth i dy wely ar ôl i mi a Sarah ffarwlei â thi felly!

9:52 AM  

Post a Comment

<< Hafan