Thursday, March 16, 2006

cellwair a alli gwna arian yn canu


Mae'n swnio fel y cynnig ddoth yn ail yn y gystadleuaeth i ddewis be fyddai'n cael ei ysgrifennu ar wal Canolfan y Mileniwm! Ond na dyfyniad ydyw o prif reifal Nut Flush am y wobr o brif Blog Poker y Cymry.

Roeddem ni yma yn Nat Watch Towers (wppsss na'n cover wedi'w chwythu! ;-)) yn meddwl mai ni oedd y cyntaf i ysgrifennu blog Cymraeg am poker.Ond ymddengys bod arian trethdalwyr Cymru yn cael ei wastraffu ar blog arall!!!!! Ac mae'n siwr mai Aled Cottle sydd tu ôl i'r ffieidd-dra yma!!!!!

I fod o ddifrif am eiliad. Beth ydi hwn go iawn? Tudalen hysbysebu party poker wedi'w gyfieithu gan Babel-Fish? Os felly marciau llawn iddynt am gofio neud yn Gymraeg, ond colostomy bag llawn am neud gymnaint o cadi ha o'r peth!

1 Comments:

Blogger Rhys Wynne said...

Cofia ofyn am ddolen at dy flog di

10:04 AM  

Post a Comment

<< Hafan